Niniejszy dokument ma na celu poinformowanie wszystkich użytkowników Witryny marki Andreia Professional, należącej do firmy Higicol, S.A., o stosowanej przez firmę polityce prywatności. Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszą polityką i że ją akceptuje.

São Mamede de Infesta, 15 maja 2018 r.

Gromadzone informacje i sposób ich wykorzystania

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej użytkownik może podawać nam swoje dane osobowe. Na przykład, jeśli użytkownik zdecyduje się wypełnić formularz, może zostać poproszony o podanie pewnych informacji, takich jak dane teleadresowe (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania i numer telefonu) i inne informacje istotne dla interakcji z marką. W takim wypadku zapewnimy użytkownikowi możliwość upoważnienia nas do przetwarzania tych informacji, które mogą być w świetle prawa obowiązującego w kraju lub regionie zamieszkania użytkownika uważane za poufne. Prosimy pamiętać, że jeśli użytkownik nie zdecyduje się na udzielenie nam takiego upoważnienia, nie będziemy w stanie gromadzić ani wykorzystywać tych informacji i nie będzie możliwe zapewnienie użytkownikowi żadnych związanych z nimi spersonalizowanych usług, takich jak prośby o udzielenie informacji lub jakiekolwiek inne kwestie wymagające wykorzystania danych osobowych użytkownika w naszej odpowiedzi.

Jeśli użytkownik woli, aby jego dane osobowe nie były zbierane, prosimy go o ich niepodawanie.

1) Wykorzystanie danych osobowych przez markę Andreia Professional

A) Wiadomości marketingowe

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych, dostarczone przez niego informacje mogą być używane przez markę Andreia Professional do tworzenia i przesyłania mu wiadomości takich jak biuletyny zawierające informacje o produktach i wydarzeniach, nowościach, rozrywce i/lub inne nieokreślone powyżej wiadomości („Wiadomości”). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać takich Wiadomości, nie powinien wyrażać zgody i nie wybierać opcji ich otrzymywania. Jeżeli użytkownik wyrazi zgodę i wybierze opcję otrzymywania Wiadomości, a później stwierdzi, że nie chce już ich otrzymywać, może zmienić ustawienia swoich preferencji dotyczących wiadomości, korzystając ze stosowanej przez markę Andreia Professional usługi zwanej dalej usługą „MailChimp”. Użytkownik ma także możliwość wystąpienia o usunięcie wszystkich danych osobowych, które dostarczył.

B) Wiadomości związane z obsługą klienta

Jeśli użytkownik udzielił nam zgody i podał swoje dane teleadresowe, możemy za pomocą dowolnych środków, w tym pocztą elektroniczną, wysyłać mu informacje dotyczące naszej Witryny (Witryn) lub kontaktować się z nim w sprawie jego pytań lub wniosków złożonych w dziale obsługi klienta. Wiadomości tego typu są niezbędne do tego, aby marka Andreia Professional mogła świadczyć usługi, odpowiadać na obawy i pytania oraz zapewniać swoim klientom wysoką jakość obsługi.

C) Spersonalizowana obsługa

W przypadku specjalistów ds. paznokci lub makijażu zgoda udzielana jest także na wykorzystywanie przez nas danych osobowych do zapewniania użytkownikom spersonalizowanej obsługi i umożliwiania im efektywnego korzystania z naszej Witryny internetowej. Możemy na przykład proponować użytkownikom produkty, które mogą ich zainteresować lub kierować ich do konkretnej części witryny, w której znajdują się bardziej specjalistyczne informacje na temat naszych produktów oraz ich zastosowania.

D) Wydarzenia specjalne, ankiety i badania rynku

Marka Andreia Professional może od czasu do czasu prowadzić promocje wydarzeń specjalnych (takich jak rozrywka, konkursy i inne oferty), ankiety i badania rynku. Do tych promocji zastosowanie mogą mieć specjalne zasady, w których wyjaśniony zostanie sposób przetwarzania wszelkich dostarczonych marce danych osobowych. Przed wzięciem udziału w danej promocji czy wydarzeniu zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z wszelkimi obowiązującymi zasadami. Jeżeli dane wydarzenie specjalne, kwestionariusz lub badanie nie podlega zasadom specjalnym, sposób przetwarzania danych osobowych będzie podlegać niniejszej Polityce prywatności i służyć do celów w niej opisanych.

2) Technologie umożliwiające nam personalizowanie doświadczeń użytkowników podczas korzystania z Witryny

W celu zbierania informacji (takich jak żądania sieciowe web request, adresy IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina rejestracji użytkownika) na temat wizyty użytkownika w Witrynie oraz w celu o poprawy i personalizacji doświadczeń użytkownika podczas korzystania z Witryny wykorzystujemy różne technologie. Zbierane przez nas informacje mogą na przykład obejmować adres IP (Internet Protocol – protokołu internetowego), który identyfikuje komputer lub urządzenie użytkownika i wskazuje jego region geograficzny. Dane te służą do celów statystycznych. W niektórych wypadkach możemy korzystać z tych technologii w połączeniu z danymi osobowymi dostarczonymi nam za pośrednictwem naszej Witryny. Technologie te mogą dostarczać różne informacje, na przykład informacje na temat tego, czy użytkownik odwiedzał już naszą Witrynę. Mogą także umożliwiać użytkownikowi zapisywanie swoich preferencji. Każdą z tych technologii charakteryzują następujące elementy:

A) Sygnały nawigacyjne i linki śledzące

Sygnały nawigacyjne web beacon (znane również jako „jednopikselowe GIF”), linki śledzące tracking link i/lub podobne technologie składają się z niewielkich zbiorów wierszy wbudowanych w strukturę naszej Witryny. Są one często używane w połączeniu z plikami cookie i bardzo często nie są widoczne dla użytkownika naszej Witryny. Sygnały nawigacyjne mogą przekazywać informacje stronom trzecim, np. naszym dostawcom usług, i mogą służyć do obserwowania reakcji klientów na treści reklamowe, lepszego ukierunkowywania reklam interaktywnych oraz poprawy obsługi klienta i użyteczności treści. Jeśli użytkownik odrzuci nasze pliki cookie, zapobiegnie przekazywaniu nam przez sygnalizatory sieciowe tych informacji o użytkowniku i może ograniczyć swoją możliwość korzystania z niektórych elementów naszej Witryny.

 B) Pliki cookie

Pliki cookie przeglądarki to fragmenty tekstu umieszczane na dysku twardym komputera użytkownika podczas odwiedzania przez niego naszej Witryny. Pliki Flash cookie są podobne do plików cookie przeglądarki, ale mają zdolność do przechowywania danych bardziej złożonych niż prosty tekst. Są one przechowywane w przeglądarce, a nie na dysku twardym.

Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę i/lub wtyczki takie jak Flash w taki sposób, aby powiadamiały go one o instalowanych plikach cookie lub automatycznie je odrzucały. Jeśli użytkownik odrzuci nasze pliki cookie, nadal będzie mógł korzystać z Witryny, ale nie będziemy mogli zagwarantować mu jej pełnej funkcjonalności i użyteczności.

C) Usługi analityki sieciowej zapewniane przez strony trzecie

W ramach niniejszej witryny lub aplikacji mobilnych możemy wykorzystywać dostarczane przez firmy zewnętrzne usługi analityki sieciowej, np. Google Analytics. Dostawcy, którzy zarządzają tymi usługami, korzystają z technologii takich jak pliki cookie, dzienniki sieciowe na serwerze i sygnały nawigacyjne web beacons, aby pomagać nam w analizie sposobu korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje zbierane za pośrednictwem tych środków (w tym adresy IP) są ujawniane tym usługodawcom i wykorzystywane przez nich do oceny sposobu korzystania z witryny. Użytkownik może wyłączyć funkcję analizy swoich działań związanych z przeglądaniem naszej Witryny – aby skorzystać z prawa wyboru opcji dotyczących informacji gromadzonych przez strony trzecie w niniejszej Witrynie:

– Aby wyłączyć obsługę plików cookie usługi Google Analytics i innych usług analityki sieciowej generujących pliki cookie, niektóre przeglądarki powiadamiają użytkownika, kiedy plik cookie jest do niego wysyłany i umożliwiają jego odrzucenie osobno dla każdego przypadku.

D) Reklama dostosowana do potrzeb i zainteresowań użytkownika/zgody marketingowe

W ramach naszej działalności możemy angażować zewnętrzne firmy reklamowe, zbierające za pomocą plików cookie, dzienników internetowych na serwerze i sygnałów nawigacyjnych w naszych witrynach internetowych i wiadomościach e-mail adresy IP i inne informacje, w witrynach internetowych i wiadomościach e-mail stron trzecich oraz za pomocą reklamy w witrynach internetowych stron trzecich. Firmy te wykorzystują takie informacje do wyświetlania reklam produktów i usług dostosowanych do zainteresowań użytkownika (w tym firm niepowiązanych z nami). Reklamy te mogą być wyświetlane użytkownikowi w witrynach należących do nas lub w innych witrynach internetowych. Proces ten pomaga nam również w zarządzaniu działaniami marketingowymi i ich monitorowaniu.

4) Informacje, które udostępniamy i strony, którym te informacje udostępniamy

Danych osobowych użytkownika nie udostępniamy bez jego zgody stronom trzecim w celu wykorzystania ich do oferowania reklam produktów lub usług. Ponadto nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie ujawniamy informacji o użytkownikach odwiedzających naszą Witrynę, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

5) Strony trzecie

Wykonywanie w naszym imieniu zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i obowiązującymi przepisami różnych funkcji możemy zlecić innym firmom lub osobom. Mogą to na przykład być firmy zajmujące się analizą danych, specjaliści ds. obsługi klienta i innych usług (na przykład firmy koordynujące wysyłanie wiadomości w ramach list mailingowych). Wspomniane strony trzecie mogą uzyskać dostęp do danych osobowych niezbędnych do wykonywania przez nie powyższych obowiązków. Strony te mogą jednak wykorzystywać te dane wyłącznie w naszym imieniu i obowiązuje je zakaz wykorzystywania tych danych w sposób niezgodny z niniejszą Polityką prywatności.

6) Zgodność z prawem

Informacje możemy ujawniać w sytuacjach, w których niezbędne jest to do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów, rozporządzeń, procedur prawnych lub nakazów rządowych. Ponadto wszelkie informacje możemy ujawniać zawsze wtedy, gdy jest to konieczne do zapobiegania szkodom fizycznym lub stratom finansowym lub w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia działań nielegalnych.

7) Prywatność nieletnich

Osoby poniżej 18. roku życia mogą przeglądać naszą Witrynę internetową, jednak nie będą mogły one podawać nam swoich danych osobowych. Niniejsza Witryna nie jest przeznaczona dla osób nieletnich w wieku poniżej 18. roku życia i nie gromadzimy świadomie danych osobowych tych osób. Jeśli dowiemy się, że w sposób niezamierzony gromadziliśmy w naszej Witrynie internetowej dane osobowe użytkownika, który nie ukończył 18 lat, usuniemy takie informacje z naszych rejestrów.

8) Sposób, w jaki chronimy dane osobowe

Aby zapobiec nieuprawnionemu ujawnieniu, użyciu, zmianie lub zniszczeniu danych osobowych przekazywanych nam przez użytkowników za pośrednictwem tej Witryny, korzystamy z urządzeń zabezpieczających naszą Witrynę. Ponieważ Witryna jest udostępniana użytkownikom za pośrednictwem publicznej sieci internetowej, dane osobowe przekazane nam przez użytkownika są gromadzone w sieci otwartej, czyli w Internecie, i w razie działalności pirackiej mogą być przeglądane i wykorzystywane przez nieupoważnione strony trzecie. Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa w naszej Witrynie można przesyłać pocztą elektroniczną na adres info@higicol.com.

9) Aktualizacje naszej Polityki prywatności

Sporadycznie możemy dokonywać przeglądów niniejszej Polityki prywatności. Jeśli zdecydujemy się wprowadzić do niej zmiany, zrewidowaną wersję opublikujemy w niniejszej Witrynie. Zalecamy skonsultowanie się z nią. Data wejścia w życie Polityki prywatności wskazana jest u góry tej strony.

10) Administrator danych/podmiot przetwarzający dane

Marka Andreia Professional przyjmuje kontrolę nad przekazywanymi jej przez użytkownika danymi osobowymi oraz jest za nie odpowiedzialna. Dane te marka gromadzi, przechowuje i przetwarza.

11) Jesteśmy tu po to, aby służyć naszym użytkownikom

Dokładamy wszelkich starań, aby wizyta użytkownika w naszej Witrynie internetowej była doświadczeniem doskonałym i aby jego prywatność była szanowana. W razie wszelkich pytań, uwag lub wątpliwości w sprawie naszych praktyk dotyczących prywatności oraz naszej polityki prywatności prosimy o kontakt pocztą elektroniczną pod adresem info@higicol.com.

 

COFINANCIADO POR