NA PRODUKCIE

Produkt końcowy do usuwania lepkiej warstwy dyspersyjnej z płytki i brzegów paznokcia.